لَمَحات

دمی پیدا و دیگر دم نهان است

آخرین نظرات

  • ۲۱ مهر ۹۶، ۱۴:۴۳ - اشک مهتاب
    :)

۶ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۳ ثبت شده است

غولِ آخر را که

من

کشتم

تو

برنده شدی

بی آن که بازی کنی

 

برخاستی تا بی من...

و پرنده از پشتِ پنجره

تو را با من دید

که بی غولِ آخر می

 

رفتی

 

پرنده

پنجرۀ بازی را بست

و به پرنده نگاه کرد

در مانیتور.

 

28 اردیبهشت ماه 1393

۰ نظر ۲۸ ارديبهشت ۹۳ ، ۱۸:۱۶
محمدحسین توفیق‌زاده

طنابِ بلند
هنوز ادامه دارد
اما
دستِ من
نیست-

سقوط در
چاهِ انتخاب
بوی دختری را دارد
که دستم را
از خود بُرید
و با خود
برد.

 

26 اردیبهشت ماه 1393

۰ نظر ۲۶ ارديبهشت ۹۳ ، ۱۹:۲۵
محمدحسین توفیق‌زاده

1.

دستم به سوی تو دراز
و سایه اش
بامدادان به سوی غرب
شامگاهان به سوی شرق.

 

23 اردیبهشت ماه 1393
2.

روزی می دهد
هر که بخواهد را
یا
هر که را بخواهد
روزی می دهد؟

 

23 اردیبهشت ماه 1393

۲ نظر ۲۳ ارديبهشت ۹۳ ، ۲۳:۴۴
محمدحسین توفیق‌زاده1.


توتِ

به خانه

رسیده ام

اما تنها

خواهم

افتاد

و چه دور

خواهم

رفت

با کفشِ ارغوانی ات2.نبضِ من

به رگ-برگ های ارغوان

سرایت می کند

وقتی که قهوه را

توی جیبت می گذاری و می روی

 

از دو حفرۀ صورتم

دو ارغوانِ کبود دمیده است.3.زیرِ پوستم

ارغوان ارغوان رشد می کند

 

شیشۀ پنجره

تخته سنگِ گوشۀ اتاق را در هم خرد می کند

و اینک

تابوتی ارغوان ارغوان

که تا شاخه های برهنه تشییع می شود.


 

10 اردیبهشت ماه 1393۳ نظر ۱۱ ارديبهشت ۹۳ ، ۰۰:۴۰
محمدحسین توفیق‌زاده

گنجشکِ پریده

بالِ دارد هنوز

اما

در پنجره_زارِ سنگ و آه

آینۀ مبهوتی را مانَد

روییده بر شاخِ درختی گم شده.

 

7 اردیبهشت ماه 1393


با هم بودنمان هم

تنـ/ـهاست.

 

8 اردیبهشت ماه 1393

 

­­­ـهاست.

ان هم

۱ نظر ۰۸ ارديبهشت ۹۳ ، ۲۱:۵۱
محمدحسین توفیق‌زاده

گِردِ ستونِ خونین می رقصند

گربه های چوبیِ شعله ور

و پا

یانِ جهان

در دامنۀ زنی کم سال

تیر می کشد-

 

حمام تاریک

است.

 

1 اردیبهشت ماه 1393

۱ نظر ۰۳ ارديبهشت ۹۳ ، ۰۰:۰۶
محمدحسین توفیق‌زاده